Onze branche en Covid19 maatregelen

19-05-2020 – Samen veilig weer aan het werk: Handreiking voor onze leden in opmaat naar het protocol.

Beste collega’s,

Hierbij treft u een handreiking aan die ter beoordeling ligt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zullen deze handreiking, die wij voor jullie hebben geschreven in opdracht van de Rijksoverheid, bekijken. Hierop zullen zij aanbevelingen doen. Wij krijgen deze aanbevelingen terug waarna wij, na aanpassing, deze handreiking opnieuw publiceren. Na deze aanpassing mogen wij dit document hanteren als protocol dat u binnen uw bedrijf als zodanig mag gebruiken.

Deze handreiking wordt dus pas een protocol wanneer we de aanbevelingen van EZW hebben ontvangen. Wanneer dit protocol beschikbaar is zullen wij u dit ook weer doen toekomen.

Deze handreiking gaat vergezeld van een deurposter die u kunt gebruiken om in de entree van uw bedrijfspand neer te hangen zodat uw bezoekers weten dat uw branche organisatie en u hebben nagedacht over: Samen veilig weer aan het werk.

Kleermakers, schoenmakers en hoedenmakers zijn contactberoepen. Zij hebben kunnen herstarten op 11 mei. De modevakscholen worden geschaard onder het volwassenonderwijs en kunnen herstarten wanneer op 15 juni – hopen we – groen licht gegeven wordt door de overheid. Er is voor die datum gekozen om de hoeveelheid bewegingen in de openbare ruimte, van huis naar de school, nog zoveel mogelijk te beperken om een nieuwe uitbraak van het corona virus te voorkomen. Wat betreft berichtgeving richten wij ons als LPM – in samenwerking met BMA en andere organisaties – op de landelijke politiek.

Neem contact op met uw gemeente als u op de hoogte wilt blijven van al dan niet openstellen van uw bedrijf en de handhaving zoals uw gemeente die zal uitvoeren.

Het LPM bestuur

Download hier:
Handreiking Samen veilig aan het werk.pdf
BMA poster Coronamaatregelen.pdf