LPM Textielexamen Niveau Kleermaker

Het LPM organiseert jaarlijks in juni een landelijke LPM Textielexamen op het niveau van Kleermaker. Een geslaagde kandidaat ontvangt een erkend LPM Diploma Textielwarenkennis met een Branchecertificaat van Modint. Het LPM Textielexamen is ook opengesteld voor kandidaten van niet aangesloten modevakscholen.

Hoe ziet een LPM Textielexamen eruit?

Het examen over textielwarenkennis of kortweg een textielexamen wordt door de kandidaten van de LPM Leden op twee niveaus gedaan; Costumière en Kleermaker. Alleen het LPM Diploma Textielwarenkennis Niveau Kleermaker heeft vanaf 01 januari 2020 een apart Modint Branchecertificaat.

Als voorbereiding op de textielexamens kan een kandidaat zichzelf individueel toetsen om zo de stof eigen te maken. Hiervoor zijn LPM Toetsen beschikbaar. Een modevakschool kan ook klassikale toets momenten organiseren waarbij LPM Toets examens worden aangeboden.

Het textielexamen omvat een aantal goed – fout vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Daarnaast worden er analyses gevraagd van een aantal stofstalen. Bij het opstellen van de toetsen en de examenopgaven voor een textielexamen wordt gebruik gemaakt van het werkboek Alledaags Textiel. De LPM examencommissie zoekt in samenwerking met de LPM textielcommissie de jaarlijkse stofstalen uit.

Bij veel aanmeldingen worden er twee groepen gevormd. De examentijd is 2,5 uur en de datum van de examendag  wordt tot twee jaar van te voren bekend gemaakt. Deze datum is te vinden in de agenda.

Na het beoordelen van de gemaakte textielexamens worden de eindresultaten door de voorzitter van de LPM examencommissie binnen veertien dagen aan de kandidaten bekend gemaakt. Ook de betreffende docenten zullen hiervan bericht ontvangen.

Deelname aan een LPM Textielexamen

Deelname aan een LPM Textielexamen kan in overleg met de docent van de modevakschool waar een opleiding in textielwarenkennis wordt gevolgd. Het is niet noodzakelijk dat deze modevakschool is aangesloten bij het LPM. Wel zal de modevakschool meestal gebruik maken van het werkboek Alledaags Textiel. Hij of zij beoordeelt of de kandidaat genoeg kennis heeft opgedaan om examen te kunnen doen. Het LPM stelt hiervoor oefenmateriaal ter beschikking.

Het aanmelden van een examen kandidaat kan uiterlijk op 15 maart of 3 maanden voor de examendatum schriftelijk worden gedaan. De aanvraagformulieren voor het LPM Textielexamen komen in het najaar beschikbaar of kunnen worden opgevraagd bij het examensecretariaat: examens@lpmmode.nl