Lid worden?

Wanneer je in het modevakonderwijs werkt, is het mogelijk om lid te worden van het LPM. Er zijn diverse lidmaatschapsvormen mogelijk. Door je aan te sluiten bij het LPM profiteer je gelijk van ons unieke platform, gevormd door en voor de leden. Het LPM lesmateriaal en de LPM examens zijn Modint gecertificeerd.

Het LPM werkt samen met brancheorganisaties, zodat gezamenlijk borg kan worden gestaan voor steeds weer nieuwe generaties ambachtslieden.

Voordelen lidmaatschap aansluiting bij het Landelijk Platform

  • Gebruik maken van de LPM lesmaterialen
  • Landelijke LPM examens met Modint branchecertificering
  • Lid worden met behoud van eigen identiteit
  • Netwerk van Modevakscholen met grote diversiteit
  • Kennis delen van nieuwe inzichten en technieken
  • Gebruik maken van het LPM logo en –diensten
  • Twee ledenbijeenkomsten per jaar
  • Besluitvorming in verenigingsvorm

Wie kunnen lid worden?

Zelfstandige modevakschoolhouders die gediplomeerd docent zijn, met een aantoonbare ervaring in het lesgeven in het modevak. In de opleidingen wordt gebruik gemaakt van een duidelijk lesplan voor de cursisten voor aankomende kleermakers. Er zijn lidmaatschapseisen waaraan uw modevakschool na aanmelding moet voldoen.

Modevakorganisaties met leden, waarvoor het LPM de landelijke examens verzorgen. Ook bij deze organisaties wordt getoetst of hun opleidingseisen voldoen aan de lidmaatschapseisen van het LPM. Lees meer over de lidmaatschapseisen in de algemene informatie voor aansluiting bij het LPM.

Welke Lidmaatschapsvormen zijn er?

LPM lidmaatschap Textiel:
Voor een modevakschoolhoudster, die haar cursisten een opleidingstraject wil aanbieden in textielwarenkennis, is het mogelijk om een LPM lidmaatschap Textiel aan te vragen. Dit lidmaatschap biedt het voordeel dat je een korting ontvangt op de benodigde lesmaterialen en dat de kandidaten voor het landelijke LPM examen Textiel voor Kleermaker kunnen worden aangemeld. Bij een positief resultaat behalen zij een door Modint gecertificeerd LPM Diploma Textielwarenkennis.

In een kennismakingsgesprek met een of meerdere leden van de LPM Textielcommissie en/of het LPM bestuur worden de voordelen en voorwaarden van lidmaatschap nogmaals op een rijtje gezet. Bij aanvraag van een textiel lidmaatschap geef je het LPM meteen toestemming om je gegevens te mogen gebruiken. Er zal in overleg een tijdstip voor een kennismakingsgesprek worden afgesproken.

LPM lidmaatschap Zelfstandige Modevakschool:
Wij kunnen ons voorstellen dat je, als zelfstandige modevakschoolhoudster, na het lezen van alle informatie nog vragen hebt, deze kunnen uiteraard worden beantwoord in een gesprek met een of meerdere leden van het LPM bestuur. Vul de aanvraag voor een aspirant lidmaatschap in en stuur deze naar het opgegeven postadres. Je geeft het LPM dan meteen toestemming om je gegevens te mogen gebruiken. Er zal in overleg een tijdstip voor een kennismakingsgesprek worden afgesproken.

Wilt je liever eerst mondeling contact met een van de leden van het bestuur of de examencommissie? Kijk dan onder de kop contact op de website voor de contactgegevens van de betreffende functionaris.

LPM lidmaatschap Modevakschool Organisaties:
Wanneer aan alle voorwaarden en lidmaatschapseisen kan worden voldaan, kan het ook zijn dat er meteen een volwaardig lidmaatschap gewenst is. Dit lidmaatschap is bedoeld voor twee of meer modevakscholen.

Voor alle vormen van lidmaatschap wordt na acceptatie door de LPM toelatingscommissie, een overeenkomst voor het gewenste lidmaatschap opgesteld.

Opvragen van het gewenste aanvraagformulier kan via: LPM secretaris.