Wie doet Wat?

Het dagelijks LPM bestuur regelt en coördineert alle lopende zaken en bereidt de ledenvergaderingen voor. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door voorzitter Wilma Schouten, secretaris Miriam Rombouts en penningmeester Wilma Schouten.

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door bestuursleden Marion van Oirschot, ( vicevoorzitter) en websitebeheerder. Lilian van Wijnen als contactpersoon vanuit de examencommissie en Manuela Gemen.

Naast het dagelijks bestuur is er een LPM Examencommissie benoemd welke jaarlijks de examen opdrachten vaststelt. De taken van de examencommissie zijn beschreven bij LPM Examencommissie.

Er is ook een LPM Toelatingscommissie gevormd welke de begeleiding verzorgt van nieuwe LPM leden. Deze bestaat uit de voorzitter Wilma Schouten, de voorzitter examencommissie Gerdi grote Punt en de examensecretaris Thea de Jong.

LPM Textielcommissie

Deze commissie wordt gevormd door diverse leden van de vereniging. Zij stellen de LPM lesmaterialen samen, kopen nieuwe stoffen in en analyseren de stalen die in het lesboek Alledaags Textiel worden gebruikt. Tevens stellen zij de jaarlijkse stalensets samen en verzorgen de uitgifte van de werkboeken, jaarsets en de handleiding bij de bedrijfsvoering van een zelfstandige kleermaker.

LPM Website en Facebook

De webredactie verzorgt deze website, de Facebookpagina LPM Textiel en de LPM-pagina op Instagram. Het LPM bestuur onderhoudt contact met de leden via de Besloten Facebookgroep LPM leden.