Wie doet Wat?

Het dagelijks LPM bestuur regelt en coördineert alle lopende zaken en bereidt de ledenvergaderingen voor. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door voorzitter Margret Eveleens, secretaris Marion van Oirschot en penningmeester Wilma Schouten.

Het door de leden gekozen LPM bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur met de voorzitter examencommissie Gerdi grote Punt, examensecretaris Thea de Jong en lid examencommissie Willie Molendijk. Zij krijgen administratieve hulp van een ambtelijk penningmeester en een ambtelijk medewerker AVG, Website en Textiel.

Naast het dagelijks bestuur is er een LPM Examencommissie benoemd welke jaarlijks de examen opdrachten vaststelt. De taken van de examencommissie zijn beschreven bij LPM Examencommissie.

Er is ook een LPM Toelatingscommissie gevormd welke de begeleiding verzorgt van nieuwe LPM leden. Deze bestaat uit de voorzitter Margret Eveleens, de voorzitter examencommissie Gerdi grote Punt en de examensecretaris Thea de Jong.

LPM Textielcommissie

Deze commissie wordt gevormd door diverse leden van de vereniging. Zij stellen de LPM lesmaterialen samen, kopen nieuwe stoffen in en analyseren de stalen die in het lesboek Alledaags Textiel worden gebruikt. Tevens stellen zij de jaarlijkse stalensets samen en verzorgen de uitgifte van de werkboeken, jaarsets en de handleiding bij de bedrijfsvoering van een zelfstandige kleermaker.

Activiteitenrooster

Met het activiteitenrooster stellen de leden van het LPM lang van te voren een jaarprogramma vast. Het doel van een activiteitenrooster is te voorkomen dat modevakscholen op dezelfde data activiteiten organiseren waardoor leden niet naar de activiteit van een andere organisatie zouden kunnen gaan. Ook staan de examendata vermeld tot twee jaar vooruit.

LPM Website en Facebook

De web redactie verzorgt de website lpmmode.nl en de Facebook pagina LPM Textiel. Het LPM bestuur onderhoudt contact met de leden via de besloten Facebook pagina LPM leden.