LPM Examencommissie

De LPM examencommissie stelt jaarlijks de nieuwe examendata vast voor de examens twee jaar vooruit. Tijdens besloten examenvergaderingen worden door de examencommissie examenopgaven samengesteld voor patroon tekenopdrachten en praktijkopdrachten voor kandidaten Costumières en Kleermakers en Textielwarenkennis.

Wat zijn de taken van de Examencommissie?

De examencommissie heeft als doel de kwaliteit van de LPM examens te waarborgen. De examencommissie heeft de volgende taken om een jaarlijks LPM examen te laten plaats vinden.

De examencommissie verzorgt de LPM examens, de gehele organisatie van de examens en alle daaraan voorafgaande procedures. Deze zijn vastgelegd in een Examenprotocol en een Examendraaiboek dat bestaat uit een Kwalificatiedossier en een Examenreglement.

Voor het aanvragen en inschrijven van een LPM examen wordt de examencommissie een pakket documenten samengesteld door met inschrijfvoorwaarden, overzichten van het in te leveren werk, de examenperiode en een machtigingsformulier voor inzage van het examenwerk door docenten en een privacyverklaring voor het verwerken van alle gegevens.

Elk jaar wordt een lid, docent van een modevakschool of – organisatie uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens het examen. De examenopdrachten en het examenverslag komen beschikbaar na het examen in juni. Deze informatie wordt gedeeld met de docenten van de kandidaten.

De examencommissie kijkt zo snel mogelijk alle werkstukken in de technieken mappen na, welke zijn ingeleverd. De pantalons en mantels worden apart beoordeeld. De gastdocenten bieden hierbij ondersteuning. Leden nemen zo kennis van elkaars werkwijze. Deze samenwerking bevordert de transparantie van dit platform.

De examencommissie maakt een gezamenlijk verslag van de examens en deelt deze met de leden op de LPM ledenvergadering.  De examenresultaten en de namen van de deelnemende modevakscholen worden jaarlijks bekend gemaakt.