Waarom een Landelijk Platform?

Modevakonderwijs wordt gegeven in heel Nederland en op veel manieren en niveaus. Om tot een gelijkvormig kwalificatiedossier te komen voor de opleidingen Costumière en Kleermaker is op 4 april 2002 een vereniging opgericht met de naam Landelijk Platform Landelijk Modevakonderwijs.

De docenten van de modevakscholen verzorgen opleidingen in het modevak aan jongeren en volwassen die graag in het bezit willen komen van een gecertificeerd diploma voor Costumière of Kleermaker in het damesmodevak. De behaalde diploma’s van het LPM en het LPM Diploma Textielwarenkennis Kleermaker zijn gecertificeerd door Modint.

Het LPM is een vereniging van modevakorganisaties en zelfstandige modevakscholen. De leden van de vereniging hebben de diverse uit te voeren taken onderling verdeeld. De leden hebben een dagelijks- en algemeen bestuur gekozen.  Om eenvoudig te kunnen zien wie welke taak op zich heeft genomen, zijn deze taken opgenomen in het Wie doet Wat.

LPM-Modint-Academy-certificaat

Wat zijn de doelstellingen van het LPM?

  • De leden behouden hun identiteit door het verzorgen van de opleidingen in eigen modevakschool, met eigen tekensysteem en leermiddelen.
  • Het modevakonderwijs promoten en de lesgelden op een marktconform niveau brengen.
  • Het niveau van de opleidingen wordt gegarandeerd door de branche-erkenning van MODINT.
  • Vakexamens organiseren waar alle leden hun kandidaten aan kunnen laten deelnemen.
  • Uitreiken van landelijk vakdiploma’s op een goed theoretisch en praktisch onderbouwd niveau om het Mode Ambacht veilig te stellen voor de toekomst.
  • Gezamenlijk organiseren van LPM Praktijkdagen en/of workshops.

De doelstellingen zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. Het LPM heeft een samenwerkingsverband met de Branchevereniging voor Mode Ambachten. De LPM Textielexamens zijn ook opengesteld voor kandidaten van niet aangesloten modevakscholen.